Český jazyk


Slovesa

Slovesa v křížovce - doplň infinitiv - Křížovka (wordwall.net)

Mluvnické kategorie sloves (skolakov.eu)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk/1586-4-rocnik/42-slovesa

Skloňování podstatných jmen

Rody a vzory podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)

Vzory podstatných jmen rodu mužského (online cvičení) – Úkolníček (ukolnicek.cz)

Podstatná jména - rod, číslo, pád, vzor :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ (webnode.cz)

Vzory podstatných jmen (skolakov.eu)

Rody a vzory podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)

Vzory mužského rodu - Kvíz (wordwall.net)

Vzory podstatných jmen (skolakov.eu)

 

Koncovky podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)

Koncovky podstatných jmen - Výukové zdroje (wordwall.net)

Návrhy na společné čtení dětí a rodičů:

Společné čtení rodičů a dětí - Kritické myšlení, z.s. (kritickemysleni.cz)

Slovní druhy

Slovní druhy (skolasnadhledem.cz)

Slovní druhy (skolakov.eu)

Slovní druhy - cvičení - Slovní druh(y) (slovnidruh.cz)

Media Creator Viewer for Web

Podstatná jména - procvičování

Podstatná jména: rody – Procvičování online – Umíme česky (umimecesky.cz)

Procvičuj rod podstatných jmen (skolasnadhledem.cz)

Hledej podstatná jména (skolasnadhledem.cz)

Spoj přídavná a podstatná jména (skolasnadhledem.cz)

Podstatná jména (skolakov.eu)

Nauka o slově

Slova nadřazená, podřazená a souřadná (skolasnadhledem.cz)

Slova nadřazená a podřazená (skolakov.eu

Slova opačného významu (skolasnadhledem.cz)

Slova OPAČNÉHO významu - přídavná jména (websnadno.cz)

Pravopis

Pravopisná cvičení (skolakov.eu)

Online řešení úloh: Začáteční písmeno (gramar.in)

Online řešení úloh: Doplň I Í Y Ý (gramar.in)

Online řešení úloh: Začáteční písmeno (gramar.in)

Doplň vy-, vý- / vi-, ví- (skolasnadhledem.cz)

Procvičuj skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě ve jménech (skolasnadhledem.cz)

Gramar.in

Stavba slova

Stavba slova (skolakov.eu)

Stavba slova (skolasnadhledem.cz)

předložky a předpony - Výukové zdroje (wordwall.net)

Vyjmenovaná slova

Videa:

Český jazyk Vyjmenovaná slova po B Animované výukové HD video - YouTube

Vyjmenovaná slova v písni | B - YouTube

Vyjmenovaná slova v písni | L - YouTube

Vyjmenovaná slova v písni | M - YouTube

Vyjmenovaná slova v písni | P - YouTube

Vyjmenovaná slova v písni | S - YouTube

Vyjmenovaná slova v písni | V - YouTube

Vyjmenovaná slova v písni | F - YouTube

Předpony VY a VÝ - YouTube

Procvičování:

Vyjmenovaná slova po B, L, M, P, S (skolasnadhledem.cz)

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

Luštěnky | Český jazyk (websnadno.cz)

Vyjmenovaná slova (skolakov.eu)

 

Čtení s porozuměním, práce s textem

Čtení s porozuměním Cvičná prostředí (gramar.in)