Matematika


ROVNICE

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho/1927-5-rocnik/1976-rovnice

PÍSEMNÉ DĚLENÍ

Písemné dělení (skolakov.eu)

Písemné dělení jednociferným číslem – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

Seznam cvičení (onlinecviceni.cz)

ZAOKROUHLOVÁNÍ:

Zaokrouhlování (skolakov.eu)

ZLOMKY:

Sčítám zlomky na modelech (skolasnadhledem.cz)

Popíšu zlomky čísly (skolasnadhledem.cz)

Zlomky hravě (zlomky-hrave.cz)

Zlomky | Aritmetika | Matematika | Khan Academy

Poznávání zlomků – Určování zlomků – Umíme matiku (umimematiku.cz)

Matematika - Zlomky (hrou.cz)

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/865-matematika-dle-prof-hejneho/1586-4-rocnik/2862-zlomky

GEOMETRIE:

Tangram Online

PROCVIČOVÁNÍ 4. ROČNÍK:

Luštěnky | Matematika (websnadno.cz)

DĚLENÍ SE ZBYTKEM:

Dělení se zbytkem – Procvičování online – Umíme matiku (umimematiku.cz)

Dělení se zbytkem (skolakov.eu)

Dělení se zbytkem (skolasnadhledem.cz)

Online řešení úloh: Dělení se zbytkem (matika.in)

PROCVIČOVÁNÍ PYRAMIDY:

Online řešení úloh: Pyramidy (matika.in)

Online řešení úloh: Pyramidy (matika.in)

PROCVIČOVÁNÍ INDICKÉ NÁSOBENÍ:

Online řešení úloh: Indické násobení (matika.in)

PROCVIČOVÁNÍ OPAKOVÁNÍ 3. ROČNÍK

Matematika 3. třída (skolakov.eu)

http://www.umimematiku.cz/cviceni-mala-nasobilka

http://matematika.hrou.cz/c/procvicovani-nasobilky

Procvičování matematiky (skolasnadhledem.cz)

Matematika - Sčítání a odčítání (hrou.cz)

Matematické minutovky (skolakov.eu)

PROCVIČOVÁNÍ MATEMATIKY PODLE PROF. HEJNÉHO:

Matika.in Úlohy z matematiky pro děti na základních školách

 

 

MATEMATIKA HEJNÉHO PRO RODIČE

https://www.h-mat.cz/sites/default/files/kestazeni/hejnyMatematikaKteraBavi.pdf

https://ucebnice.fraus.cz/file/edee/2015/05/prirucka-pro-rodice3.pdf

https://www.h-mat.cz/pro-rodice

http://www.matematikabezobav.cz/2017/09/prehled-prostredi.html : HEJNÝ: Přehled prostředí

Procvičování matematiky dle profesora Hejneho (skolasnadhledem.cz)

Autobus

 • Porozumění číslům vyjadřujícím změnu stavu. Orientace v souboru dat obsahujícím jak stavy, tak změny, ale i porovnání.

Krokování

 • Porozumění číslům pomocí změny polohy nebo porovnání poloh. Vstup k číslům záporným, později k práci se znaménky. Pomoc při řešení rovnic.

Děda Lesoň

 • Práce s veličinou zapsanou ikonicky (nikoliv číslem). Náročnější myšlenky při poznávání rovnic.

Krychlové stavby

 • Poznávání prostorové geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna staveb podle daných podmínek. Zápis stavby i procesu jejího vytváření různými jazyky.

Sčítací trojúhelníky

 • Poznávání bohatšího souboru čísel. Objevování zákonitostí jako cesty k urychlení řešení úlohy.

Násobilkové obdélníky

 • Procvičování násobilky v grafickém prostředí, jež v budoucnosti umožní odhalovat vztahy mezi čtyřmi základními početními operacemi.

Parkety

 • Získávání zkušeností s analýzou a syntézou skupiny rovinných tvarů.

Dřívková geometrie

 • Poznávání rovinné geometrie manipulativní činností. Tvorba a přeměna tvarů podle daných podmínek. První zkušenosti s obvodem, obsahem, jednoduchými zlomky a posloupnostmi.

Výstaviště

 • Orientace v prostředí, které vzájemně propojuje geometrii a číselnou řadu. Rozvoj schopnosti vzájemně propojovat různé řešitelské strategie.

Cyklotrasy

 • Propojování aritmetické a geometrické situace. Systematické prohledávání všech možností. Odhalování nových vztahů vyvozených ze vztahů známých.

Pavučiny

 • Poznávání vazeb souborů čísel. Zobecňování konkrétních poznatků. Rozvíjení schopnosti řešit soustavu dvou rovnic metodou pokus-omyl.

Biland

 • Pohádkové seznamování se s dvojkovou soustavou, jazykem, který používají počítače.

Sova

 • Propojení oblasti logického myšlení a galerie hledaných objektů (rovinná nebo prostorová geometrie, čísla, objekty běžného života).

Čtvercová mříž

 • Jazyk šipek připravuje na pochopení souřadnicové soustavy. Šipka je znak statický, ale označuje pohyb, změnu. Šipka ukazuje na souvislosti geometrie a krokování.

Algebrogramy

 • Odhalují hlubší souvislosti matematiky.

 

MATEMATIKA HEJNÉHO PRO DĚTI, PROCVIČOVÁNÍ

https://www.matika.in/cs/