Přírodovlastivěda


MOŽNOSTI PROCVIČOVÁNÍ: Vlastivěda 4 – Procvičování (wildova.cz)

ČESKÁ REPUBLIKA

Česká republika :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ (webnode.cz)

Slepé mapy ČR – Škola hrou (zolta.cz)

Státy Evropy: Česká republika - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

České pexeso — Pořady — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Play Kahoot! - Enter game PIN here!

Naše vlast - Česká republika (skolakov.eu)

 

PRÁCE S MAPOU

video: Měřítko mapy - YouTube

Měřítko mapy (skolasnadhledem.cz)

Poměry: měřítko mapy (střední) – online Psaná odpověď (umimematiku.cz)

POVRCH ČR

Povrch ČR hory - YouTube

VODSTVO ČR

VODSTVO ČR - YouTube

Vodstvo ČR - Označený diagram (wordwall.net)

POČASÍ A PODNEBÍ

 

Koloběh vody 2 - YouTube

PŘÍRODOVĚDA 

HOUBY

Houby 1.část - přírodověda 4.třída - YouTube

Houby 2.část - přírodověda 4.třída - YouTube 

Houby 3.část - přírodověda 4.třída - YouTube

Procvičování:

HOUBY - Výukové zdroje (wordwall.net)

Houby (skolakov.eu)

ROSTLINY

Dýchání rostlin a fotosyntéza pro žáky ZŠ - jednoduché vysvětlení - YouTube

8 části těla rostlin - YouTube

Rostliny na jaře - YouTube

Poznávačka 1 rostliny a houby - YouTube

Procvičování:

Rostliny (skolakov.eu)

Popis těla rostlin (skolasnadhledem.cz)

Rostliny :: PROCVIČOVÁNÍ PRO 1. STUPEŇ ZŠ (webnode.cz)

ŽIVOČICHOVÉ

videa:

ŽIVOČICHOVÉ - YouTube

Znaky živočichů - YouTube

procvičování: 

Rozkvetly nám stromy - Výukový zdroj (wordwall.net)

Živočichové v zimě (skolasnadhledem.cz)

Třídíme živočichy (skolasnadhledem.cz)

LES

Úvodní stránka - Lesní pedagogika.cz (lesnipedagogika.cz)

Lesnicko-dřevařský vzdělávací portál (mezistromy.cz)

Ukaž co umíš - Pro děti - Lesní pedagogika.cz (lesnipedagogika.cz)

OCHRANA PŘÍRODY

Třídíme odpad (skolasnadhledem.cz)

 

 

DĚJEPISNÁ TÉMATA:

1. téma ČAS

Jak se meří čas?

Kalendář

Časová osa

Sluneční soustava 

Vesmír

videa:

Oběh Měsíce kolem Země - YouTube

Pohyby Země - YouTube

Paxi - Střídání dne a noci a ročních období - YouTube

Paxi - Sluneční soustava - YouTube

Paxi a náš Měsíc: fáze a zatmění - YouTube

Procvičování:

Určujeme čas (skolakov.eu)

Minulost, přítomnost, budoucnost (skolasnadhledem.cz)

Planety sluneční soustavy (skolasnadhledem.cz)

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ_nove/Vlastiveda4DEJ_nove.mc&pagesyncid=fAN4qaoe3PrD71

 

2. TÉMA : PRAVĚK

Doba kamenná (starší a mladší)

Doba bronzová

Doba železná

Pavel Koutský: 01 Lovci mamutů Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Starší doba kamenná - YouTube

006 Mladší doba kamenná - YouTube

Dějiny udatného českého národa - Doba kovů - YouTube

PROCVIČOVÁNÍ:

Pravěk (skolakov.eu)

Třískni krtka - co patří do pravěku? (odkaz níže)

https://wordwall.net/play/2878/795/4503

Doba kamenná (skolasnadhledem.cz)

Doba bronzová (skolasnadhledem.cz)

 

3. TÉMA STŘEDOVĚK

Příchod Slovanů na naše území

Sámova říše

Velká Morava

Škola v obýváku 11 (4.C) VELKOMORAVSKÁ ŘÍŠE, KONSTANTIN A METODĚJ - YouTube

Velká Morava-povídání + písemka. - YouTube

Videa:

07 Stěhování národů - Dějiny udatného českého národa - YouTube

Pavel Koutský: 08 Praotec Čech Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Staré pověsti české (2) - O krokovi a jeho dcerách - YouTube

Pavel Koutský: 09 Sámova říše Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Procvičování:

Příchod Slovanů (skolakov.eu)

Sámova říše (skolakov.eu)

Cyril a Metoděj

Pavel Koutský: 10 Velká Morava Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Cyril a Metoděj - YouTube

Velkomoravská říše (skolakov.eu)

Pracovní listy v materiálech ke stažení

PŘEMYSLOVCI

Pavel Koutský: 12 Bořivoj a Ludmila Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Pavel Koutský: 13 Svatý Václav Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

KOMIKS SVATÝ VÁCLAV V MATERIÁLECH KE STAŽENÍ

 

LUCEMBURKOVÉ

KAREL IV.

videa:

Mládí Karla IV. - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Karel IV. po návratu do Čech - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Karel IV. jako stavitel - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

procvičování:

KIV. Boží král — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)

Karel IV. (skolasnadhledem.cz)

Český stát za Lucemburků (skolakov.eu)

 

V DOBĚ HUSITSKÝCH VÁLEK

Videa:

Pavel Koutský: 42 Jan Hus Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Pavel Koutský: 43 Husité v boji za pravdu Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

Pavel Koutský: 44 Husité proti všem Dějiny udatného českého národa (2013) - YouTube

 

Delší pohádkový film:Husiti - YouTube

Procvičování:

Husitské zbraně - Označený diagram (wordwall.net)

video:

cup song - YouTube