Pro nemocné


Středa 8.9.

ČJ

- slova nadřazená a podřazená 

Slova nadřazená, podřazená a souřadná (skolasnadhledem.cz)

Slova nadřazená a podřazená (skolakov.eu)

- str. 5/cv 4

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk4/Cesky_jazyk4.mc&pageid=76

MA

- Cestujeme na kole -  učebnice CELÁ STR. 5

PŘV

Čas

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ/Vlastiveda4DEJ.mc&pageid=2

Paxi - Střídání dne a noci a ročních období - YouTube

Paxi - Sluneční soustava - YouTube

jednotky času, odhad času (cvičení k procvičení času ve složce: přírodovlastivěda)

Čtvrtek 9.9.

ČJ

Práce s textem (učebnice str.5/cv5)

MA

autobusy (učebnice str.6/cv.2)

PŘV

časová osa, století, tisíciletí

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Vlastiveda4DEJ_nove/Vlastiveda4DEJ_nove.mc&pagesyncid=fAN4qaoe3PrD71

 

Pátek 10.9.

ČJ

učebnice str. 6/cv. 8 do sešitu 

učebnice str. 6/cv. 7-ústně

MA

učebnice str. 7/cv.5,6

Pamětné sčítání na odčítání do 100

 

Pondělí 13.9.

ČJ

Opakování párové souhlásky - učebnice str. 7/cv. 10 přepsat do sešitu

MA

Opakování (násobení, dělení ´- malá násobilka)

Online řešení úloh: Písemné násobení (matika.in)

Online řešení úloh: Dělení bez zbytku (matika.in)

Opakování různých prostředí 

Hra jenom pro mě (matika.in)

PŘV

Opakování ČAS (časová osa, určování století, důležité pojmy)

 

Úterý 14.9. a středa 15.9.

ČJ - opakování párové souhlásky

MA - opakování násobení

učebnice str. 8-9

PŘV - časová osa