Pro nemocné


Středa 15.6.

ČJ

Učebnice str. 103/cv. 3 - psát věty do sešitu

Učebnice str. 104/cv. 4 - ústně

MA

Písemná práce

PŘV 

Tekoucí vody živočichové a rostliny

Úterý 14.6.

ČJ

Shoda přísudku s podmětem 

Učebnice str. 103/cv. 1 ústně, cv. 2 napsat do sešitu

MA

Učebnice str. 101/cv. 10 pouze a), b)

Učebnice str. 109/cv. 13, 15, 16 (slovní úlohy)

Procvičování písmeného násobení a dělení na zítřejší písemnou práci

Čtení

Media Creator Viewer for Web

Přečíst text : Pes na hoře Říp + odpovědět na otázky

Rozdíl mezi pověstí a pohádkou?

Informatika

Napsat krátký text o tomto školním roce na PC. (Texty budou použity do školní kroniky.)

 

Pátek 10.6.

ČJ

Procvičování slovesa, souvětí a věty jednoduché (pracovní listy)

MA

učebnice str. 108/cv. 5, 8, 12

Čtvrtek 9.6.

Školní výlet

 

Středa 8.6.

ČJ

Podmět a přísudek str. 101, celé ústně, splnit úkoly a)-d)

str. 101/cv. napsat věty do sešitu + splnit úkoly

MA

Písemné násobení a dělení (pracovní list k vyzvednutí ve škole)

Učebnice str.107 cv. 1, 2 , 3

Učebnice str. 108 cv. 8 a 6

PŘV

Pole str. 75 -80 prohlédnout, pročíst

 

Úterý 7.6.

ČJ

Celá str. 110 přečíst a vypracovat úkoly + napsat dopis

Opakování koncovky podstatných jmen str. 11/cv. 3

MA

Hádanka - kouzlo str. 97/cv. 13 v učebnici 

Pracovní sešit str.44/cv. 1

Pondělí 6.6.

ČJ

Opakování větné vzorce

Slovesa a podstatná jména

MA

Pracovní sešit str. 44/cv.2

Str 45/cv. 7

PŘV

Liberecký kraj - pracovní listy k vyzvednutí ve škole

 

 

Čtvrtek 2.6.

ČJ

Opakování větné vzorce - str. 111 cv. 4

str. 111/cv. 2 napsat do sešitu 

MA

rýsujeme + čtvercová síť

https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/88-matematika/1927-5-rocnik/2389-rovinne-utvary/2506-ctvercova-sit

Středa 1.6.

ČJ 

Online procvičování školákov

Slovesa (skolakov.eu)

Větné vzorce (skolakov.eu)

Věta jednoduchá a souvětí (skolakov.eu)

MA

Rýsování

Pracovní sešit str. 40/cv. 1 a 2 (Pracujeme s učebnicí str. 92)

PŘV

Louka

Žlutá učebnice str. 71-72 vypsat rostiny a živočichy do sešitu

Pracovní list k vyzvednutí ve škole

Vzácné a chráněné rostliny letních luk - ČT edu - Česká televize (ceskatelevize.cz)

Úterý 31.5.

ČJ

Větné vzorce - učebnice str. 100/cv. 5 napsat věty do sešitu 

učebnice str. 100/cv. 7 ústně

učebnice str.- 99/cv. 2 

MA

Pracovní sešit str. 39/cv. 13, 14, 15

Opakování písemné odčítání a sčítání

Čtení

Čtení vlastní knihy

 

Pondělí 30.5. 

Čj

Str. 100, cv. 3 - vysvětlení větného vzorce

Str. 100, cv. 4 napsat do sešitu

Vymyslet vlastní 3 věty o tom, co jsem dělal o víkendu. Psát pouze souvětí. Vlnovkou označit slovesa a napsat vzorce souvětí. 

MA

Pracovní sešit str. 37/cv. 4 dokončit

Pracovní sešit str. 38/cv. 7 a 11

Pracovní sešit str. 39/12

PŘV

Kraje - Liberecký kraj (Pracovní list k vyzvednutí ve škole)

Liberecký kraj — Videa — Déčko — Česká televize (ceskatelevize.cz)