Anglický jazyk


Obecné informace k angličtině

Kontakt na učitelku angličtiny:
Veronika Marhanová telefon 604984134, email veronika.marhanova@zssmrzovka.cz

Učivo angličtiny je v sešitech English a Vocabulary, pracujeme také s některými cvičeními v učebnici.

Děti dostávají úkoly písemné nebo ústní (např. počítat předměty na obrázku, zopakovat si slovíčka,
zazpívat si písničku, hláskovat jméno atd.). Děti si zapisují úkoly do úkoláčků.

Děti mají možnost opravy testíku, mají možnost požádat o vysvětlení učiva, ujistit se opakovaně o správné
výslovnosti.

Začínáme i s nácvikem písemné podoby anglických slovíček - skládání z písmenek, psaní na tabulku, psaní
jako sms, na PC zvětšeným písmem.

Procvičování hračky:

https://www.learningchocolate.com/content/toys-5
https://www.learningchocolate.com/content/toys-14
https://www.learningchocolate.com/content/toys

Match up 1 - po kliknutí na mikrofon dole děti uslyší výslovnost slovíčka a snaží se ji přiřadit ke správnému slovu
Match up 2 - přiřadit slovo dole ke správnému obrázku
Match up 3 - přiřadit výslovnost dole ke správnému obrázku
Fill in - do políček pod obrázky vepsat správné slivíčko (check answers - kontrola odpovědí)
Dictation - po kliknutí na mikrofon děti uslyší výslovnost slovíčka a pokusí se ho do rámečku správně napsat


Procvičování online:

Umíme anglicky – Zábavné procvičování angličtiny online (umimeanglicky.cz)

Procvičování anglického jazyka (skolasnadhledem.cz)

Anglický jazyk 3. třída (skolakov.eu)